BYN
Danh mục hàng : Bumazhnaya fabrika Spartak, OAO : ALL.BIZ: Belarus
Premium Business
Reviews: 2
Bumazhnaya fabrika Spartak, OAO

Danh mục hàng

Giấy
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Giấy
Chất liệu chính để sản xuất giấy vệ sinh
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Chất liệu chính để sản xuất giấy vệ sinh
Giấy gợn sóng
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Giấy gợn sóng
Hộp bánh pizza
Có sẵn | Only wholesale 
Nhóm: Hộp bánh pizza
Hộp bánh pizza
Có sẵn | Only wholesale 
Nhóm: Hộp bánh pizza
Ống vỏ bằng các tông
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Ống vỏ bằng các tông
Giấy gợn sóng
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Giấy gợn sóng
Giấy gợn sóng
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Giấy gợn sóng
Giấy gợn sóng
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Giấy gợn sóng
Giấy gợn sóng
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Giấy gợn sóng
Các tông để đóng gói
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Các tông để đóng gói
Các tông
Có sẵn | Only wholesale 
Nhóm: Các tông
Các tông
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Các tông
Khăn giấy
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Khăn giấy
Khăn giấy
Có sẵn | Wholesale and retail 
Nhóm: Khăn giấy
LiveInternet

Mô tả

Danh mục hàng Bumazhnaya fabrika Spartak, OAO, Belarus, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ